Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Maakuntakirjaston laatukysely 2016

MliDno-2016-1953

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona.

Maakuntakirjastotoimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Mikkelin saama vuosittainen rahoitus on noin 86 000 euroa vuodessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut maakuntakirjastotoiminnalle laatusuosituksen, jonka pohjalta maakuntakirjastotoimintaa arvioidaan vuosittaisissa keskusteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston kanssa.

Maakuntakirjastoalueen näkökulmasta toimintaa on arvioitu viimeksi vuonna 2010, jolloin tehtiin valtakunnallinen arviointi. Mikkeli sijoittui arvioinnissa hyvin saaden parhaat arvioinnit alueensa kirjastoilta Itä-Suomessa. Vuoden 2010 arvioinnin tuloksena laadittiin laatusuositus. Nyt tehty kysely laadittiin niin, että kirjastoja pyydettiin arvioimaan Etelä-Savon maakuntakirjaston suoriutumista laatusuosituksen väittämistä kouluarvosanalla. Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 8,72, mitä voi pitää oikein hyvänä tuloksena.

Liitteenä  sekä sanallinen että numeraalinen yhteenveto kyselyvastauksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.