Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Lautakunnan kokouskutsujen lähettäminen sähköisesti

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Tiina Turunen, johdon sihteeri, Tiina.Turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2015 aikana ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on siirtynyt sähköisten kokouskutsujen lähettämiseen 1.1.2016. Tähän saakka on ollut mahdollisuus saada kokouskutsut myös paperiversiona.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää, että 1.10.2016 alkaen lähetetään kokouskutsut vain sähköisesti.

Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää, että jokaisen jäsenen ja varajäsenen tulee huolehtia siitä, että lautakunnan sihteeri Tiina Turuselle (p. 050 311 7506 tai tiina.turunen@mikkeli.fi) on ilmoitettu käytössä oleva sähköpostiosoite viimeistään 10.10.2016 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.