Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallitus 5.9.2016/§ 311

  • kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta viranomaisen tekemiin päätöksiin.

Kirjastotoimenjohtaja

  • §6 Elisa Harjunpään valinta kirjastonhoitajan määräaikaiseen toimeen 1.9.-31.12.2016, 25.08.2016
  • §7 Kirjastojen aukioloajat 1.9.-31.12.2016, 25.08.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjastolle lausuntopyynnön 19.8.2016 OKM/72/040/2014, jossa pyydettiin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 § muuttamisesta. Lausunto pyydettiin 23.9.2016 mennessä. Aikataulusta johtuen kirjastotoimenjohtaja on antanut pyydetyn lausunnon. Lausunto oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.