Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vuoden 2016 laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat/kirjastopalvelut (lisäpykälä)

MliDno-2015-2532

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on vahvistanut lautakunnan alaisten tulosalueiden laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 16.12.2015 § 86. Kirjastossa laskujen hyväksyjänä on kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen ja hänen sijaisenaan palvelupäällikkö Sylvia Stavén. Koska Stavén siirtyy muihin tehtäviin, on kirjastojen osalta vahvistettava varahenkilö laskujen hyväksyjäksi.

Kirjastotoimenjohtajaa sijaistaa 1.5.2016 alkaen palvelupäällikkö Pia Kontio, joten on luontevaa, että hän toimii myös laskujen varahyväksyjänä kirjastojen osalta. Liitteenä lista tulosyksiköistä ja projekteista, joita muutos koskee.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää vahvistaa laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat kirjastojen osalta liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjastotoimenjohtaja, palvelupäällikkö Kontio

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.