Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Valtuustoaloite harrastajateattereiden olosuhteiden parantamiseksi

MliDno-2016-303

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Veli Liikanen ym. esittävät 25.1.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkeliläiset harrastajateatterit ovat maamme huippua. Tästä erinomaisena osoituksena ovat tulevana viikonloppuna neljättäkymmenettä kertaa järjestettävät Työväen Näyttämöpäivät, joille on valittu esiintymään peräti neljä mikkeliläistä harrastajateatteriryhmää. Harrastajateatterit tuovat kaupungille jatkuvasti positiivista näkyvyyttä ja vahvistavat merkittävästi Mikkelin kulttuuribrändiä.

Harrastajaryhmät ovat kuitenkin jo vuosia kärsineet puutteellisten tilojen aiheuttamista ongelmista. Näyttämöiden ja harjoitustilojen löytäminen on hankalaa, ja kalustoa joudutaan jatkuvasti kuljettamaan paikasta toiseen. Päämajatalon näyttämön käyttöä rajoittavat sisäilmaongelmat. Esimerkiksi Vapaan nuorisoteatterin Vanun viimeistä näytelmää jouduttiin harjoittelemaan seitsemässä eri tilassa, tavaroita säilytettiin ohjaajan parvekkeella ja esitystekniikka rakennettiin jokaiseen näytökseen erikseen.

Vaarana on, että jatkuva kiertolaisuus johtaa tekijöiden uupumiseen, joka voi vaarantaa harrastajateatterien toiminnan jatkumisen. Teatteri Vanun kohdalla tämä riski on jo toteutunut.

Harrasteryhmissä tehtävä työ on monella tapaa arvokasta: palkintojen ja mediahuomion lisäksi harrastajateatterit tuovat kuntaan yhteisöllistä pöhinää, joka vahvistaa kuntalaisten osallisuutta sekä ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Siksi harrastajateatterit ansaitsevat toiminnalleen asianmukaiset toimivat ja terveelliset tilat.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkeli järjestää paikallisten harrastajateatteriryhmien käyttöön kohtuuhintaisen tilan siten, että esitykset, harjoitukset ja tarpeiston säilytys onnistuvat yhdessä kiinteässä vakiotilassa.

Mikkelissä 25.1.2016

Veli Liikanen ja 34 muuta allekirjoittajaa”

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Veli Liikanen ym. ovat valtuustoaloitteessaan nostaneet esille huolensa paikallisten harrastajateatteriryhmien puutteellisista tiloista aiheutuneista ongelmista.

Myös mikkeliläiset harrastajateatterilaiset ovat aika-ajoin, eri kokoonpanoilla, nostaneet esille tarpeensa harrastajateatterien toimintaolosuhteiden parantamiseksi. Eri teatteriharrastajien edustajat ja kaupungin sivistystoimen sekä teknisen toimen edustajat ovat kokoontuneet yhteisiin palavereihin, joissa on keskusteltu teatterilaisten tilatarpeesta ja kaupungin mahdollisesta tilatarjonnasta.

Tilakeskus on tarjonnut harrastajateatterilaisille vuokrattavaksi mm. seuraavia kohteita:
- Annikinkatu, korkea toimitila, entisestä pelastuslaitoksen autohallista puolet,
  noin 250 m2
- Wisa-areena, 2. krs, iso avara tila, normaali huonekorkeus, sekä sivutiloja,
  noin 700 m2
- Karjaportti, entinen laitoskorjaamo takapihalla, noin 100 m2 yhtenäinen
  teollisuustila sekä sivutiloja Karjaportti, entinen ruokala, avara yhtenäinen
  tila sekä sivuhuone, noin 160 m2
- Päämajatalo, useita erikokoisia luokkahuonetiloja, korkeaa tilaa entisellä
  yhteiskoululla ylimmässä kerroksessa salin lähellä yhtenäinen pitkulainen
  tila, noin 90 m2
- Urpolan kartano harjoitustilana, tuntivuokralla Vanha Sotku (vuokrattu
  nuoriso- ja liikuntapalveluille koko kiinteistö).

Haasteena on ollut se, että teatteriharrastajat eivät ole löytäneet yhteistä linjausta siitä, millaiset tilat ja millä sijainnilla sijaitsevat tilat palvelisivat kaikkia teatteriharrastajia. Ongelmana on ollut myös se, että kaupungin avustuksia esimerkiksi tilavuokriin ei ole voitu myöntää järjestäytymättömille teatteriharrastajaryhmille.

Mikkelin seudulle on perustettu HATTU ry, Mikkelin seudun harrastajateatterin tukiyhdistys. Yhdistyksen perustaminen on lähtenyt liikkeelle useiden teatteriharrastajien aloitteesta ja sillä tavoitellaan mahdollisimman monen ryhmän ja harrastajan ryhmittymistä yhteiseen yhdistykseen synergiaetujen saamiseksi mm. materiaalisissa kysymyksissä, tiedotuksessa, koulutuksessa ja tilakysymyksissä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat käynnistäneet keskustelun sivistystoimen edustajien kanssa harrastajateatterilaisten toimintaolosuhteiden parantamiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on, että yhteistyössä kaupungin kanssa tila-asioihin löytyisi kestävä ratkaisu, johon sekä kaupungin että harrastajateattereiden yhteiset resurssit riittäisivät.

Kaupungin ja Hattu ry:n tapaamisessa 1.4.2016 sovittiin, että harrastajateatterilaiset valmistelevat esityksen tilatarpeestaan. Tämän jälkeen tilaneuvotteluja jatketaan tavoitteena turvata harrastajateatterilaisille toimivat toimintaolosuhteet kohtuullisella kustannuksella.

Myös kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivityksessä esitetään yhtenä tavoitteena, että kaupungissa olisi yhteinen ”yhdistysten ja seurojen talo”, joka toimisi paikkana kokoontumiseen ja harrastamiseen, esimerkiksi harrastajateatterilaisille. Paikkana voisi toimia esimerkiksi Vanha sotku, Urpolan kartano tai Päämajakiinteistö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi lautakunnan ja teknisen toimen selvityksen vastauksena Veli Liikasen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.