Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma

MliDno-2016-1016

Valmistelija

  • Marita Kajander, kulttuurijohtaja, Marita.Kajander@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttivat toukokuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana yhteistyössä hankkeen, jonka tuotoksena syntyi Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma. Tulevaisuusohjelma pohjautuu pitkälti Etelä-Savon kulttuurin toimenpideohjelmaan, joka oli tehty vuosille 2010 - 2015. Toimenpideohjelmassa kulttuuria lähestyttiin kahdesta teemasta: syy tulla maakuntaan ja syy pysyä maakunnassa. Toimenpideohjelmaa lähdettiin päivittämään uuteen muotoon ajatuksella, että emme hae  toimenpiteisiin sitoutuvaa ohjelmaa, vaan enemmänkin keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta syntyneen vision tulevaisuudesta. Tavoitteena oli tehdä Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma, jonka syntyyn on vaikuttanut mahdollisimman monipuolinen joukko maakuntamme asukkaita ja kulttuuritoimijoita.

Hankkeella saatettiin keskeisiä kulttuuritoimijoita yhteisten pöytien ääreen, järjestettiin avoimia keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, toteutettiin kyselytutkimus ja suoritettiin haastatteluja. Kaiken tämän tarkoituksena oli hakea kehittämismahdollisuuksia ja –kohteita ja avata kulttuurin tulevaisuuden kuvaa. Osallistavaan prosessiin osallistui yhteensä noin 150, haastatteluihin 60 ja tutkimukseen 55 eteläsavolaista. Tulevaisuusohjelman ohjausryhmässä edusti Mikkelin kaupunkia kulttuurijohtaja Marita Kajander.

Tulevaisuusohjelman tavoitteena on edelleen (toimenpideohjelman tapaan) ohjata ja kannustaa eri kulttuuritoimijoita kulkemaan samaan suuntaan sekä käydä keskustelua kulttuurin roolista ja merkityksestä aluekehityksessä sekä prosessin aikana että sen jälkeen. Avoimen keskustelun ja työskentelyn pohjalta laadimme kulttuuritoimijoiden yhteisen tahdonilmauksen. Keskeisiksi asioiksi nousivat:

- kulttuurin ja taiteen aseman edintäminen osana maakunnan
  elinkeinoelämää,
- pysyvän ja tasapuolisen vuorovaikutuksen luominen,
- kokeilukulttuurin salliminen,
- koko maakunnan ja koko vuoden kattavan kulttuuritarjonnan
  mahdollistaminen ja
- Etelä-Savon vahvuuksien tuotteistaminen.

Yhteisöllinen tulevaisuusuohjelmaprosessi dokumentoitiin ja lopputulos on nähtävissä videona osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=1IyFQJ7YlQA

Tulevaisuusohjelmaa ja prosessia kommentoivat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen johtaja Tommi Laitio, Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasioiden erityisasiantuntija Ditte Winqvist sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck, jotka kommentit on myös nähtävissä videona https://www.youtube.com/watch?v=nszvZgVXsd4

Liitteenä on tulevaisuusohjelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta merkitsee Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuuohjelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.