Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa

Kuvaus

Hallintosäännön 18 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002.

Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Roope Nykäsen ja hänen varalle Aliisa Rahikaisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa.

Lisäksi lautakunta merkitsee nuorisovaltuuston edustajaksi Roope Nykänen ja varalle Aliisa Rahikainen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.