Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Liikunta- ja nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2015 maksetuista liikunta-avustuksista

MliDno-2016-221

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikuntapalveluiden 1.4.2010 voimaan tulleen avustusohjeen mukaisesti liikuntapalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja lukuunottamatta tunnustuspalkintoa ja vuoden liikuntateko -palkintoa, jotka myöntää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta.

Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja nuorisopalvelut antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Liikuntajärjestöille on vuonna 2015 myönnetty ohjaaja-, koulutus-, liikuntapaikka- ja muita kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.