Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Liikunta- ja nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2015 maksetuista nuorisoavustuksista

MliDno-2016-222

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Nuorisopalveluiden 1.4.2010 voimaan tulleen avustusohjeen mukaan nuorisopalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja.

Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja nuorisopalvelut antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille on myönnetty vuonna 2015 toiminta-, ohjaajien palkkaus- ja kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.