Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kulttuuripalveluiden selvitys vuonna 2015 myönnetyistä avustuksista

MliDno-2015-1180

Valmistelija

  • Susanna Latvala, kulttuurituottaja, Susanna.Latvala@mikkeli.fi
  • Aija Kuuppo, toimistosihteeri, aija.kuuppo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin yleisten kulttuuripalveluiden 1.1.2010 voimaan tulleiden avustusten jakoperusteiden mukaan kulttuurijohtaja myöntää kulttuuripalveluiden vuosi- ja kohdeavustukset.

Avustusohje määrittää, että kulttuuripalvelut antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Ajalla 1.1. - 31.12.2015 kulttuurijärjestöille on myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Vs. kulttuurijohtaja:
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.