Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallitus § 399/14.12.2015; kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 18.11.2015 tekemiin päätöksiin.

Intendentti
§1 Instrumenttikohtaisten mikrofonien ja tarvikkeiden hankinta Transmix Oy:ltä hintaan 4 930 € (alv 0 %), 29.12.2015
§7 Merja Kiurun irtisanoutuminen orkesterisihteerin toimesta 1.3.2016 alkaen, 29.12.2015

Kirjastotoimenjohtaja
§9 Kirjastojen aukioloajat 1.1. - 31.5.2016, 07.12.2015

Kulttuurijohtaja
§48 Kohdeavustuksen, 4512,96 €, myöntäminen Taideyhdistys Mikkelangelot ry:lle, 16.12.2015

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.