Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallitus 9.5.2016 § 169 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 27.4.2016 tekemiin päätöksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.