Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 23.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Intendentti
§8 Kimmo Aallon irtisanoutuminen alttoviulun äänenjohtajan toimesta 1.11.2016 alkaen, 08.11.2016

Kirjastotoimenjohtaja
§7 Eron myöntäminen Sylvia Stavénille palvelupäällikön virasta, 16.11.2016

Kulttuurijohtaja
§37 Mikkelangelot ry:lle kohdeavustusta 4600 euroa vuokrakustannuksiin sinisessä talossa, 15.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.