Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kirjastotoimenjohtaja
§1 Kirjastojen yksikkökohtaisen käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017, 03.02.2017
§3 FM Katja Valjakan valinta palvelupäällikön virkaan 1.3.2017 alkaen, 08.02.2017

Kulttuurijohtaja
§5 Lions Club Otava ry:n kohdeavustuspäätös, 13.02.2017

Liikunta- ja nuorisojohtaja
§1 Sanna Hynnisen ottaminen etsivän nuorisotyöntekijän määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 21.2.2017-4.1.2018, 07.02.2017

Liikuntapaikkapäällikkö
§1 Lumitykin hankinta liikuntapalveluille, 02.02.2017

Museotoimenjohtaja
§1 Museotoimenjohtajan päätösten nähtävilläpito, 08.02.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.