Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Toivonen ja Jari Sihvonen.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä tiistaina 28.2.2017 ja se on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 1.3.2017.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.