Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Mikkelin kaupungin edustajien valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen ja valtakunnallisille orkesteripäiville Mikkelissä 31.3.-2.4.2017

MliDno-2017-433

Valmistelija

  • Nikke Isomöttönen, intendentti, Nikke.Isomottonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2017 valtakunnalliset orkesteripäivät järjestetään Mikkelissä. Suomen Sinfoniaorkesterit ry on lähettänyt jäsenyhteisöilleen kutsun 52. valtakunnallisille orkesteripäiville 31.3.-2.4.2017 sekä niiden yhteydessä 1.4.2017 pidettävään yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Mikkelin kaupungilla on oikeus lähettää kokoukseen 2 äänivaltaista jäsentä ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on esitettävä halitukselle tätä tarkoitusta varten valtakirja. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus.

Orkesteripäivien ohjelma, kevätkokouskutsu ja esityslista sekä ilmoittautumisohjeet ovat nähtävänä kokouksessa.

Kaupunginhallituksen jaosto on kokouksessaan 6.2.2017, § 21, nimennyt kaupungin tervehdyksen esittäjäksi orkesteripäivien avajaistilaisuuteen 31.3.2017 Kirsi Olkkosen ja  kaupungin vastaanoton isänniksi 31.3.2017 Seija Kuikan ja Olli Nepposen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri- ,nuoriso- ja liikuntalautakunta valitsee edustajansa valtakunnallisille orkesteripäiville Mikkelissä 31.3.-2.4.2017

Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallituksen jaostolle, että Mikkelin kaupungin virallisiksi edustajiksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen 1.4.2017 valtuutetaan intendentti Nikke Isomöttönen sekä lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan keskuudestaan nimeämä edustaja. Mikäli lautakunta ei lähetä edustajaansa, lautakunta esittää jaostolle, että intendentti käyttää valtakirjalla orkesterin koko äänivaltaa.

Lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston jaoston nimeämät orkesteripäivien avajaistervehdyksen pitäjän ja kaupungin vastaanoton isännät.

Päätös

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallituksen jaostolle, että Mikkelin kaupungin virallisiksi edustajiksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen 1.4.2017 valtuutetaan intendentti Nikke Isomöttönen ja lautakunnan jäsen Hannu Toivonen.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen jaosto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.