Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 KulttuuriKannustin 2017

MliDno-2016-2589

Valmistelija

  • Marita Kajander, kulttuurijohtaja, Marita.Kajander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluissa julistettiin haettavaksi 1.1 - 31.1.2017 välisenä aikana KulttuuriKannustin. Kannustin pyrkii löytämään idean tai hankkeen, joka kehittäisi kaupungin kulttuuria ja edistäisi taiteen saavutettavuutta. Idean tulisi olla uudenlainen, hyvä ja toteuttamiskelpoinen ja kaupungin strategiaan nojaava. Kannustin kehittää luovasti idean, toimintatavan tai kehittämiskohteen ja huomioi kulttuurin kentän erilaiset toimijat. KulttuuriKannustimen tarkoituksena on avustaa uuden, innovatiivisen idean, kehittämiskohteen tai toimintatavan käyttöönottoa Mikkelin kaupungissa. Ytimenä on taiteen ja kulttuurin edistäminen rohkealla ja uudentyyppisellä ajattelulla. Kannustimella haetaan yllätyksellisyyttä, kekseliäisyyttä ja innovatiivisuutta. Uuden luominen ja rohkea, kokeileva katsontatapa taiteeseen ja kulttuuriin ovat Kannustimen avainasioita. Myös mikkeliläisyys on keskiössä, sillä avustuksen hakijoiden tulee olla mikkeliläisiä, jonka lisäksi idea täytyy toteuttaa Mikkelissä. KulttuuriKannustin jalkauttaa kaupungin strategiaa käytännön tasolle, sillä ehdotettavan idean on jollain tapaa nojattava kaupungin ja sivistystoimen strategiaan. Hakijana Kannustimessa voivat olla niin yksittäiset henkilöt, vapaamuotoiset ryhmät kuin rekisteröidyt yhdistyksetkin.

KulttuuriKannustimen tarkemmat hakuohjeet ja perusteet on vahvistettu kulttuuripalveluiden avustusohjeessa. KulttuuriKannustimen myöntää vuosittain kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta. Lautakunta voi myös halutessaan jättää KulttuuriKannustimen jakamatta. KulttuuriKannustinta haettiin Mikkelin kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Vuoden 2017 KulttuuriKannustin -hakemuksia tuli määräaikaan mennessä kuusi kappaletta. Lautakunnan jäsenet voivat tarvittaessa tutustua ennakkoon hakemuksiin virastotalon kirjaamossa. KulttuuriKannustinta ovat hakeneet seuraavat henkilöt tai ryhmät:

1. Laura Hokkanen ja työryhmä:

Työryhmämme hakee Kulttuurikannustinta Sirpikkäät-juhlan toteutukselle Mikkelissä loppukesästä 2017. Sirpikkäät on perinteikäs eteläsavolainen juhla, joka on vuosikymmenien saatossa ja uusien elinkeinojen myötä kadonnut juhlatraditioiden joukosta. Kulttuurikannustin kohdentuisi Sirpikkäät-juhlan toteutukseen Harjukosken myllyllä, Ihastjärvellä. Juhlassa kuultaisiin seremoniamestarin kertomana vanhasta talonpoikaiskulttuurin juhlallisuuksista ja sirpikkäiden historiasta, nautittaisiin juhlava pitopöytä perinteisten sirpikkäiden antimilla Ihastjärven Maa-ja kotitalousnaisten tekemänä. Tapahtumassa myös kuultaisiin vanhaa suomalaista loitsuperinnettä ja laulettaisiin ja tanssittaisiin yhteisvoimin. Juhla kohdentuu kenelle tahansa kaupungin asukkaista, jotka ovat kiinnostuneita kulttuuriperintöjuhlasta. Hakemuksesta ilmeni kaikki vaadittavat asiat. Kokonaiskustannusarvio on 6 000 euroa. Kulttuurikannustinta haetaan 4 000 euroa.  

2. Paula Autio:

Ehdotuksemme on kesällä kolmen tai neljän ulkoilmatapahtuman sarja kaupungin teatterinharrastajien voimin, heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Muinaispidot, keskiaikapidot, metsäkirkko olisivat uusi kesätapahtumien sarja asuntomessujen yleisöä varten. Tapahtumaan kuuluu työnäytöksiä kuten kaskenpolttoa, nauriin nostoa kaskesta sekä keskiaikaisen ruoan valmistusta nauriista, kuoreista tai muusta järvikalasta sekä villivihanneksista ja juurista. Pitojen aikaan on esityksiä, pillipiipareista silmänkääntäjiin. Tapahtumapaikat voisivat olla Kenkäveron viereinen pelto Kaihun rannassa (keskiaikapidot) ja Messualueen viereinen metsäalue (muinaispidot ja metsäkirkko). Hakemuksesta ei ilmene kaikkia vaadittavia asioita kuten kustannusarviota ja strategiakytköstä.

3. Risto Kopperi:

Tarkoituksena on toteuttaa satukonsertti. P. Tsaikovkin säveltämään musiikkiin johon kirjoitetaan uusi satu. Tsaikovskin musiikista tuotetaan myös äänilevy ja satukonsertin materiaalista valmistetaan äänikirja mahdollisimman nopealla aikataululla jotta se jää päiväkodeille käyttöön myös konsertin jälkeen. Kohderyhmänä on alueen ja Etelä-Savon alueen päiväkodit ja alakoulut. Satukonsertin toteuttavat Teemu Laasanen ja Risto Kopperi jotka kiertävät esittämässä satua kohderyhmien luona. Ajatuksena on että lasten ei tarvitsisi matkustaa vaan taiteilijat saapuvat lasten luokse. Hakemuksessa ilmeni kaikki vaadittavat asiat. Kokonaiskustannusarvio 10 000 euroa.

4. Lastenkulttuurikeskus Vekkula, Henni Sammatti:

Päiväkoteja ja ala-asteita kiertävä nukketeatteri ja nuken teko työpaja. Viedään lastenkulttuuria paikan päälle, sinne missä lapset ovat. Kohderyhmänä päiväkoti-ikäiset ja alakoululaiset lapset. Kokonaisuuteen kuuluisi käsikirjoituksen teko, lavasteiden suunnittelu ja teko, nukkejen valmistaminen, harjoittelu ja markkinointi päiväkodeille. Lavasteesta tehtäisiin kätevä henkilöautossa kuljetettava, kasaan menevä yksikkö, jota voisi käyttää samalla konseptilla jatkossakin lavastaen aina uuteen projektiin. Ajatukseen kuuluisi nukketeatteriesitys 20 minuuttia jonka päätteeksi lapset pääsisivät itse valmistamaan yksinkertaisen kurkistusnuken joka jäisi heille itselleen. Hakemuksesta ilmeni kaikki vaadittavat asiat. Kokonaiskustannusarvio on 3 000 euroa.

5. Veera Laitinen ja Elina Viholainen:

Haemme hankeavustusta lastenteatteriprojektiin, jossa käsittelisimme arkaluonteista aihealuetta, josta harvemmin päiväkodeissa puhutaan; asioiden menetys, niiden päättyminen ja kuolema. Kuolema on välttämätön osa ihmisen elämänkaarta. Nykyään lapset altistuvat suurelle määrälle surupainotteisia uutisia valtamedian kautta. Tästä huolimatta nykypäivän lastenohjelmissa vahingon tuottamiselle ja kuolemiselle on annettu koominen sisältö, joka sumentaa lapsen kykyä ymmärtää ja kyseenalaistaa miten vakavasta asiasta on oikeastaan kysymys. Haluamme luoda luovan ja rauhallisen ympäristön, jossa me voimme yhdessä lasten kanssa käsitellä mitä kuoleminen oikeasti on. Projektimme jakautuu kolmeen vaiheeseen: haastattelut ja pilottiesitys, esityksen kehittäminen ja kiertue sekä teatteritaidetyöpaja lasten kanssa. KulttuuriKannustimella haemme apurahaa haastatteluiden ja pilottiesityksen tekemiseen. Projekti aloitetaan kevään 2017 aikana, jolloin haemme yhteistyökumppaneiksi kaksi päiväkotia Mikkelin alueelta. Tavoitteena on saattaa projektin alkuosa (haastattelut ja pilottiesitys) päätökseen kesän alkuun mennessä. Pilotin jälkeen tulemme hakemaan lisärahoitusta projektin laajentamiseen aiemmin mainituilla osa-alueilla (esityksen kehittäminen ja kiertueet päiväkoteihin). Hakemuksesta ilmeni kaikki vaadittavat asiat. Kokonaiskustannusarvio on 3 200 euroa.

6. Essi Lepistö ja Mervi Stolt:

Ideana on järjestää yhteistyössä Mikkelipuiston kanssa lasten- ja nuortentapahtuma. Tapahtuman luonne on toiminnallinen, joka sisältää perinteisiä mutta myös paljon uusia erilaisia aktiviteettaja, ja elävää musiikkia eri ikäryhmät huomioon ottaen. Mikkelin vuoden 2017 tapahtumat painottuvat Suomi100 vuotta teeman ympärille, sekä Mikkelin asuntomessujen ympärille ja ovat suunnattu pääasiassa aikuisille. Me haluamme kehittää vuosittain järjestettävän ilmaistapahtuman lapsille ja nuorille. Toteuttajana ovat hakijat sekä Mikkelipuisto, muita yhteistyökumppaneita ovat mm. ESLI, ESEDU, Ristiinan kyläseura, palvelukoirayhdistys, Visulahti sekä Etelä-Savon tanssiopisto. Toteuttamispäivä olisi keskiviikko 5.7.2017 klo 10-18. Hakemuksesta ilmeni kaikki vaadittavat asiat. Kokonaiskustannusarvio on 3 000 euroa.

Kulttuurijohtaja:

Myönnetään vuoden 2017 KulttuuriKannustin 4 000 euroa Laura Hokkaselle työryhmineen. Perinteitä vaaliva, kulttuuriperintöä korostava, idealtaan vanha, mutta uudella tavalla ideoitu Sirpikkäät- juhla nostaa historian tähän päivään. Tapahtuma on selkeästi tiivistetty ja erilaiset toimijat on kontaktoitu. Se tuo esille paikallista kulttuuriperintöä ja alueen historiaa. Ruuan ja tapahtuman yhdistäminen erilaisin elementein voisi käynnistää uudelleen tradition tuleville vuosille. Jopa kehittää kaupunkii laajemminkin perinteisiä, vastaavantyyppisiä juhlia joissa erilaiset elementit yhdistyvät ruokailuun. Juhla rakentuisi ajatukselle suomalaisen kulttuuriperinnön esiin nostamisesta, omien juurien tunnistamisesta, yhteisöllisyyden vahvistamisesta ja kiinnostavien aikalaistarinoiden ja perinteiden uudelleen herättelystä. Juhla toteuttaa elämyksellisyyttä, tuo esille Mikkelin sivistystoimen periaatteita kaupunkilaisten elinikäisen henkisen kasvun, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Juhlan myötä mahdollistuu myös matalakynnyksisyys tutustua kulttuurihistoriallisesti merkittävään Harjukosken myllyyn sekä alueellisesti pitkän historian kansalaisjärjestötoimijana tehneen Ihastjärven Maa- ja kotitalousseuran osaamiseen, joka juhlii tänä vuonna 100-vuotiasta taivaltaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta myöntää vuoden 2017 KulttuuriKannustimen 4 000 euroa Laura Hokkaselle työryhmineen. Perinteitä vaaliva, kulttuuriperintöä korostava, idealtaan vanha, mutta uudella tavalla ideoitu Sirpikkäät- juhla nostaa historian tähän päivään. Tapahtuma on selkeästi tiivistetty ja erilaiset toimijat on kontaktoitu. Juhla tuo esille paikallista kulttuuriperintöä, alueen historiaa ja toteuttaa elämyksellisyyttä sekä tuo esille Mikkelin sivistystoimen periaatteita kaupunkilaisten elinikäisen henkisen kasvun, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Marita Kajander

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 33 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI