Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 40 Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.5.2019 (lisäpykälä)

MliDno-2019-843

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n yhdistymisen myötä syntyneen Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.5.2019 klo 13.00 alkaen Kuntatalon kokoushuoneessa B 3.8 osoitteessa Toinen linja 14, Helsinki.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista
  • Osakkeen merkintähinnasta päättäminen
  • Siirtymäkauden hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • Siirtymäkauden hallituksen jäsenten valitseminen
  • Siirtymäkauden hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
  • Siirtymäkauden nimitysvaliokunnan jäsenten vahvistaminen ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
  • Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
  • Muut asiat: Sarastian strategia

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää edustajan Sarastia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Lisäksi päätettiin, ettei kokoukseen osallistuta, ellei erityistä syytä ilmene.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty