Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.