Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Selvitys Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kasvurahastotutkimuksesta

MliDno-2017-1839

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yrityksen siemen- ja kasvuvaiheen oman pääoman ehdoilla saatavan rahoituksen puute on keskeinen este ja hidaste uusien ja kasvavien yritysten käynnistämiselle, kehittymiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on selvittänyt mahdollisuuksia uuden rahastomallin toteutustavasta siemen- ja kasvuvaiheen yritysten rahoituksen lisäämiseksi Etelä-Savon alueelle. Esiselvitys konkretisoi, miten uusi rahasto voitaisiin Etelä-Savon alueella toteuttaa. Konserni- ja elinvoimajaostolle asiaa esittelee Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin. 

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto toteaa, että kasvurahastoselvitys on linjassa muiden elinvoimatoimien kanssa. Konserni- ja elinvoimajaosto odottaa jatkotoimia ja esityksiä.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.