Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ulla Leskinen ja Jenni Tissari. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 11.10.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Esittelijä täydensi päätösesitystään siten, että jatkossa konserni- ja elinvoimajaoston pöytäkirjojen tarkastaminen tehdään sähköisen tarkastusjärjestelmän kautta.

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän muutetun päätösesityksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.