Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokous 22.11.2018

MliDno-2018-755

Kuvaus

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokous pidetään perjantaina 22.11.2018 klo 8.30 PorstuaKonttorissa, Savilahdenkatu 10 (käynti takapihan kautta), Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen
 • Hallituksen puheenjohtajan valinta
 • Hallituksen jäsenten valinta
  • Vuonna 2018 hallituksen jäseniä ovat olleet:
   • Ilkka Partti, Partti Consulting Oy, hallituksen pj. 
   • Anne Gustafsson-Pesonen, XAMK Pienyrityskeskus
   • Mirja Haavikko, Etelä-Savon Yrittäjät ry
   • Ulla Hansmann, Suur-Savon Osuuspankki
   • Riitta Kaipainen, Helsingin yliopisto Ruralia instituutti
   • Esko Pitkänen, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy, varapj.
   • Teija Pylkkänen, Etelä-Savon ammattiopisto
   • Jaana Riipinen, Laskentaneliö Oy
   • Seppo Ruhanen, Hirvensalmen kunta
   • Jukka Savolainen, Mikkelin kaupunki
 • Toiminnantarkastajien valinta
 • Toimintaraportti vuodelta 2018
 • Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
 • Jäsenmaksut vuonna 2019

Kokouksen jälkeen kokousesitelmä "Sukututkimuksen perusteet ja DNA-avusteinen sukututkimus" Ari Kolehmainen, Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 kaupungin edustajaksi strategia- ja kehityspäällikön ja varalle hallintojohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ohjeeksi annettiin esittää, että kaupunginlakimies jatkaa hallituksen jäsenenä.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.