Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Mikkelin kaupunkistrategia 2018-2021, Elinvoimaohjelman painopisteet vuonna 2019

MliDno-2017-1726

Kuvaus

Mikkelin kaupunkistrategian 2018 - 2021 yhtenä strategisena ohjelmana on elinvoimaohjelma. Kaupunginjohtaja selostaa konserni- ja elinvoimajaostolle elinvoimaohjelman tämän hetkisen tilanteen ja suunnitelmat elinvoimaohjelman jatkokehitykseen liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa jatkovalmistelua varten työryhmän, johon nimettiin Olli Marjalaakso (vastuuhenkilö), Raimo Heinänen, Outi Kauria, Ulla Leskinen, Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Työryhmälle asetettiin aikatauluksi työn valmistuminen 7.12.2018 mennessä.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkitään, että Markku Kakriainen ja Armi Salo-Oksa  poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.