Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Mikkelin kaupungin edustajien valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja miniseminaariin 13.11.2018

MliDno-2018-2050

Kuvaus

Suomen Sinfoniaorkesterit ry on lähettänyt jäsenyhteisöilleen kutsun yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen ja miniseminaariin Helsinkiin 13.11.2018 klo 11.00.

Mikkelin kaupunginorkesterilla on oikeus lähettää kokoukseen 2 äänivaltaista jäsentä ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on esitettävä hallitukselle tätä tarkoitusta varten valtakirja.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. hallituksen kokoonpano.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajaksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja miniseminaariin 13.11.2018 intendentti Jaakko Antilan, jolla on oikeus käyttää kokouksessa valtakirjalla myös orkesterin äänivaltaa. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää mahdollisista ohjeista kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Jaakko Antila

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.