Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 BioSairila Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Kuvaus

Toimitusjohtaja Sami Hirvonen tulee kertomaan BioSairila Oy:n ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että BioSairila Oy:n toimitusjohtaja Sami Hirvonen ja hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.