Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.5.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-1031

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 17.5.2018 klo 16:00 TUMA:ssa, Sammonkatu 12, 1. kerroksen neuvottelutiloissa.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Katsaus yhtiön vuoden 2017 toimintaan
 • Yhtiön tilinpäätöksen per 31.12.2017 käsittely
 • Tilintarkastuskertomuksen käsittely  
 • Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • Tilikauden tuloksen käsittely
 • Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 170 190 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
 • Hallitus 2017:
  • Toni Maczulskij, puheenjohtaja, Mikkelin kaupunki
  • Risto Rouhiainen, varapuheenjohtaja, Mikkelin kaupunki
  • Pia Honkanen, jäsen, Mikkelin kaupunki
  • Liisa Pulliainen, jäsen, Mikkelin kaupunki
  • Jari Hyyryläinen, jäsen, Mikkelin kaupunki
  • Esko Pitkänen, jäsen, Etelä-Savon kauppakamari
  • Jarmo Kemppainen, jäsen, Etelä-Savon yrittäjät
  • Kari Manninen, jäsen, Suur-Savon osuuspankki
  • Kalevi Niemi, jäsen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • Mikko Pynnönen, jäsen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvaukset

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 79,80 prosenttia.

Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 20.6.2017 nimennyt yhtiön yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.