Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Mikkelin Kotikaari ry:n vuosikokous 16.5.2018

MliDno-2018-974

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Kotikaari ry varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.5.2018 klo: 16.00 alkaen Pappilanpuistossa, hallinnon tiloissa, Kappalaisenkatu 8, 50170 Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittely
 • hallituksen toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta 2017 jaetaan ja esitellään kokouksessa
 • Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittely ja tilintarkastajien lausunto
  • tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus jaetaan ja esitellään kokouksessa
 • Tilinpäätöksen 2017 vahvistaminen
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Vuoden 2019 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen
 • Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle 2018 – 2019
 • Hallituksen varsinaisten kuuden (6) jäsenen ja kahden (2) varajäsenen valitseminen seuraavalle toimikaudelle 2018 – 2019
  • Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2017 ovat:
  • Martti Lokka, hallituksen puheenjohtaja
  • Timo Heiskanen, hallituksen varapuheenjohtaja
  • Kalle Nieminen, hallituksen jäsen
  • Tuula Rahikainen, hallituksen jäsen
  • Raili Rantanen, hallituksen jäsen
  • Reino Rouhiainen, hallituksen jäsen
  • Hannu Toivonen, hallituksen jäsen
 • Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen tarkastamaan vuoden 2019 hallintoa ja tilejä
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta päättäminen
 • Vuosikokousten kutsutavasta päättäminen
 • Hallituksen esittämät asiat
 • Palveluliiketoiminnan muutokset ja sopimusmuutokset

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan yhdistyksen vuosikokoukseen 16.5.2018 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin. Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.