Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kiinteistö Oy Otavan Ketolan varsinainen yhtiökokous 16.5.2018

MliDno-2018-992

Valmistelija

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Otavan Ketolan varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.5.2018 klo 9:00 alkaen Valiokiinteistöt Oy:n kokoustilassa, Linnankatu 5. 2krs. Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Tilinpäätös 2017
 • Esitetään yhtiön hallituksen kertomus sekä tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
 • Päätetään vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion mukaisista toimenpiteistä
  • Tilikauden tulos: 7,77
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta
  • Hallituksen jäsenet vuonna 2017:
  • pj. Timo Tepponen
  • Hanne Leiskamo
  • Jarkko Hyttinen
 • Talousarvion ja vastikkeen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2018
 • 5-vuotiskorjaussuunnitelma

Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 20.6.2017 nimennyt yhtiön yhtiökokousedustajaksi kiinteistöjohtajan ja varalle toimistorakennusmestarin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konsenri- ja elinvoimajaosto merkitsee kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin. Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.