Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Asunto Oy Hirviparin varsinainen yhtiökokous 28.5.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-1035

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto Oy Hirviparin varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 28.5.2018 alkaen klo 11.00 Colliers Isännöinti Oy:n toimistolla porrassalmenkatu 21 B, 50100 Mikkeli

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Tilinpäätöksen 2017 vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle
 • Tilikauden tuloksen käsittely
  • Tilikauden kirjanpidollinen tulos oli 13 412,36 euroa. Tulos oli hoitomenojen osalta ylijäämäinen 2 841, 18 euroa. Hoitovastikkeen kumulatiivinen alijäämä oli 10 706,55 euroa, joten tulevalle tilikaudelle siirtyy -7 865,37 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
 • Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot 2018
 • Esitetään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018 ja hoitovastikkeen ja muiden maksujen määrä Yhtiön hallitus esittää hoitovastikkeen pitämistä ennallaan:i 0,55e/osake
 • PTS-korjaussuunnitelma
  • Yhtiön hallitus esittelee kokouksessa 5 vuoden korjaustarvesuunnitelman ja jo tehdyt huomattavat korjaukset
 • Hallituksen jäsenten valinta seuraavaan yhtiökokoukseen saakka
  • Hallituksen jäseninä ovat olleet 2017 Kalle Nieminen pj, Hekki Lappalainen ja Hannu Hämäläinen
 • Yhtiön tilintarkastajien valinta
  • Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy / KHT, JHT Elina Hämäläinen

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 95,96 %.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhtiön yhtiökokousedustajaksi vuokrauspäällikön ja varalle kiinteistöjohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.