Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 As Oy Pirttitie 3 varsinainen yhtiökokous 9.5.2018

MliDno-2018-998

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

As Oy Pirttitie 3 yhtiökokous pidetään 9.5.2018 klo 11,  Ravintola Einon vintillä (yläkerta), Hallituskatu 3, 50100 Mikkeli

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13§ mukaiset asiat:

 • Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
 • Tilikauden tuloksesta päättäminen ja osingonjako
  • Yhtiön hallitus esittää, että voitto 29,69 € kirjataan edellisvuosien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvausten perusteista päättäminen
 • Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta
  • Hallitukseen ovat kuuluneet Tapani Varjus pj, Asko Kohvakka ja Nina Hurri. Varajäseniä ei ole valittu.
 • Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
  • Tilintarkastajana on toiminut BDO audiator Oy:n nimeämä tilintarkastaja Aki Rusanen HTM JHTT. Varatilintarkastajana on ollut BDO Audiator Oy:n JHTT-yhteisön määräämä tilintarkastaja.
   • Mikkeli-konsernin tilintarkastusyhteisöksi on kilpailutuksen jälkeen valikoitunut PWC Julkistarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Elina Hämäläinen. Tämä tulee huomioida valittaessa tilintarkastajaa kaupungin määräysvallassa oleviin yhtiöihin.
 • Tilintarkastajan palkkion vahvistaminen

Konsenri- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 20.6.2017 nimennyt yhtiön yhtiökokousedustajaksi kiinteistöjohtajan ja varalle toimistopalvelupäällikön.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokousjankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginjohtaja oikeutettiin tarvittaessa nimeämään jäsen yhtiön hallitukseen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.