Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo-Oksa ja Arto Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 10.1.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.