Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2019 (lisäpykälä)

MliDno-2019-117

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Matkailu Oy on Mikkelin kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiöllä ei käytännössä ole ollut pitkään aikaan varsinaista toimintaa. Osakeyhtiön tulisi kuitenkin pitää yhtiökokoukset säännöllisesti. Mikkelin Matkailu Oy on pitänyt edellisen yhtiökokouksensa 6.6.2016, kyseisessä yhtiökokouksessa ei nimetty yhtiölle uutta hallitusta.  Jotta varsinainen yhtiökokous voidaan pitää, tulee yhtiössä järjestää ensin ylimääräinen yhtiökokous, jossa nimetään yhtiölle uusi hallitus valmistelemaan yhtiön tilinpäätös. Mikkelin Matkailu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa tulee olla 5 - 7 jäsentä. Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Mikkelin kaupungintalolla perjantaina 11.1.2019 klo 12.00. Jaostoa pyydetään nimeämään kokousedustaja ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antamaan tälle tarvittava ohjeistus kokousta varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää nimetä Mikkelin kaupungin edustajaksi Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallintojohtaja Ari Liikasen. Ohjeistukseksi annetaan esittää yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: tekninen johtaja Jouni Riihelä, talousjohtaja Heikki Siira, toimitusjohtaja Juha Kauppinen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja kaupunginlakimies Jukka Savolainen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkittään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Armi Salo-Oksa

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.