Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Konserniyhteisöjen vierailuaikataulut vuonna 2019

MliDno-2019-41

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaoston tehtävänä on raportoida kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Kaupunki on määritellyt talousarviossa 11 tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konserni- ja elinvoimajaostolle vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen.

Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta.

Konserniyhtiöitä pyydetään kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin seuraavalla alustavalla aikataululla:

 • ti 5.3.2019: Mikkelin Ravirata Oy ja Mikkelin Jäähalli Oy, joiden lisäksi paikalle kutsutaan myös Saimaa Stadiumi Oy:n ja kaupungin liikuntapalveluiden edustajat
 • ti 9.4.2019: Etelä-Savon Energia Oy ja Metsäsairila Oy
 • ti 7.5.2019: Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy sekä Mikalo Oy ja Mikkelin Asumisoikeus Oy
 • ti 4.6.2019: Etelä-Savon Koulutus Oy ja KasvuEsedu Oy
 • syksyn kokouksissa toteutettavat kuulemiset myöhemmin päätettävällä aikataululla
   

Konserni- ja elinvoimajaostolla on mahdollisuus välittää ennakkokysymyksiä ja toiveita valmistelevan viranhaltijan tai konsernivastuuhenkilön välityksellä ennen varsinaista vierailuajankohtaa. Vierailun jälkeen konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitetyistä aiheista ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavat selostukset.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee alustavan vierailuaikataulun tietoonsa saatetuksi ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeistukset, ennakkokysymykset ja muut toiveet vierailujen järjestämiseen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi aikataulun seuraavin muutoksin:

 • ti 5.3.2019: Mikkelin Ravirata Oy ja Mikkelin Jäähalli Oy,
 • ti 7.5.2019: Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy sekä Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy ja Moas
 • ti 4.6.2019: Etelä-Savon Koulutus Oy ja KasvuEsedu Oy
 • syksyn kokouksissa toteutettavat kuulemiset myöhemmin päätettävällä aikataululla


Etelä-Savon Energia Oy:n ja Metsäsairila Oy:n vierailuille etsitään uusi ajankohta.

Saimaa Stadiumi Oy:n ja kaupungin liikuntapalveluiden edustajien vierailuaika päätetään erikseen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että vierailuihin kutsutaan kaupunginhallituksen jäsenet. Konsernivastuuhenkilöiden tulee osallistua omien vastuuyhtiöiden vierailuihin.

Merkitään, että Oskari Valtola saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kutsuttavat konserniyhtiöiden edustajat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.