Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kaupunkikonsernin hankintasäännön seurantaryhmän perustaminen

MliDno-2018-2046

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 17.12.2018 § 465 Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön sekä kaupungin sisäisen hankinta- ja sopimushallintaohjeen, jotka tulivat voimaan heti hyväksymisen jälkeen.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti 20.11.2018 kokouksessaan (§ 114) hankintasäännön seurantaryhmän perustamisesta yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää hankintasäännön seurantaryhmän jäseneksi kutsuttavista elinkeinoelämän ja Mikkelin kaupungin edustajista.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa hankintäsäännön seurantaryhmän ja nimesi siihen seuraavat edustajat:

Mikkelin kaupunki:

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja
  • Jarmo Autere, hankintapäällikkö
  • Markku Aholainen, kaupunginhallituksen pj
  • Olli Marjalaakso, konserni- ja elinvoimajaoston pj


Etelä-Savon kauppakamari:

  • Teppo Leinonen, toimitusjohtaja


Mikkelin yrittäjät ry:

  • Jari Somero, puheenjohtaja


Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi seurantaryhmän puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Timo Halosen ja esittelijäksi hankintapäällikkö Jarmo Autereen.

Lisäksi seurantaryhmän kokouksissa on osallistumisoikeus talousjohtaja Heikki Siiralla, konsernitarkastaja Tiia Tamlanderilla, hankinta-asiantuntija Ilkka Liljanderilla.

Työryhmä voi halutessaan kutsua asiantuntijoita kokouksiin.

Tiedoksi

Seurantaryhmän jäsenet, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.