Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräinen vuosikokous 8.6.2018

MliDno-2018-1190

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään  perjantaina 8.6.2018 klo 14.00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa, Sointukatu 1, Mikkeli

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Toimintakertomus vuodelta 2017
 • Tilinpäätös vuodelta 2017
 • Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen
 • Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 • Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
  • Esitetään yhdistyksen kokoukselle vahvistettavaksi toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
 • Jäsenmaksun suuruus
  • Esitetään yhdistyksen kokoukselle jäsenmaksun suuruudeksi seuraavaa:
  • Kuntien jäsenmaksu: Hallitus ehdottaa yhdistyksen kokoukselle jäsenmaksunpitämistä ennallaan.
  • Yritysten jäsenmaksu: Jäsenmaksu määräytyy yrityksen vakituisen henkilöstön mukaan. Hallitus ehdottaa yhdistyksen kokoukselle jäsenyritysten vuoden 2019 jäsenmaksun pitämistä ennallaan.
  • Yrityksen vakituisen henkilöstön määrä
   • Jäsenmaksu:
    • 0-2 henkilöä / jäsentä 250 EUR
    • 3-5 henkilöä / jäsentä 350 EUR
    • 6-10 henkilöä / jäsentä 450 EUR
    • 11-25 henkilöä / jäsentä 650 EUR
    • 26-100 henkilöä / jäsentä 950 EUR
    • 101- henkilöä / jäsentä 1300 EUR
 • Vuoden 2019 talousarvio
  • Esitetään yhdistyksen kokoukselle vuoden 2019 talousarvion vahvistamista.
 • Hallituksen jäsenten matkakorvaukset ja kokouspalkkiot sekä tilintarkastajan palkkiot
  • Esitetään, että noudatetaan hallitusten jäsenten matkakorvausten osalta Verohallinnon päätöstä verovapaiden matkakorvausten enimmäismääristä.
   • Kokouspalkkioksi esitetään hallituksen jäsenelle 70 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 105 euroa kokoukselta.
  • Tilintarkastajan palkkiota esitetään maksettavaksi toteutuneen tilintarkastuskustannuksen perusteella.
 • Valitaan tilintarkastusyhteisö, jonka piiristä valitaan vastuunalainen tilintarkastaja, tai kaksi auktorisoitua tilintarkastajaa sekä heille varatilintarkastajat
  • Esitetään valittavaksi BDO/Audiator-tilintarkastusyhteisö ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT, HTM Aki Rusanen.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhdistyksen vuosikokousedustajaksi strategia- ja kehityspäällikön ja varalle hallintojohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräisen vuosikokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty