Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu syksy 2018

MliDno-2017-1662

Kuvaus

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi 1.7.2018 -​ 31.12.2018:

  • ti 21.8.2018
  • ti 11.9.2018
  • ti 2.10.2018
  • ti 30.10.2018
  • ti 20.11.2018
  • ti 11.12.2018

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Jaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokoukset alkavat klo 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy edellä esitetyn kokousaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.