Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.