Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 KasvuEsedu Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Koulutus Oy on perustanut 100 %:sesti omistamansa tytäryhtiön, KasvuEsedu Oy:n. Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön toimialana on järjestää koulutuspalveluita ja muita osaamisen ja yritystoiminnan kehittämisen palveluita. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa toimintaansa tukevaa palvelu-, majoitus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, sekä muuta laillista toimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja osuuksia.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiöön sijoitetaan vain sellaiset toiminnot, joihin ei myönnetä valtionosuuksia, kuten kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta ja emoyhtiön harkinnan mukaan sellaisen elinkeinoveron alainen toiminta, jolla ei ole tiivistä yhteyttä tutkintotavoitteisen koulutuksen tai emoyhtiön muiden toimintojen kanssa.

KasvuEsedu Oy:n ajankohtaisia aiheita konserni- ja elinvoimajaostolle selostavat yhtiön toimitusjohtaja Teija Pylkkänen ja hallituksen puheenjohtaja Arja Seppänen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle selostivat Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Teija Pylkkänen ja hallituksen puheenjohtaja Arja Seppänen.