Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Etelä-Savon Koulutus Oy:n varsinainen yhtiökokous 7.6.2018

MliDno-2018-1097

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon koulutus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.6.2018 klo 13.30 Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen toimipisteessä, Kuusitie 41, luokka 3, Pieksämäki

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Esitetään 31.12.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • Liikevaihto 31 100 162 (2016: 34 541 122)
  • Liikevoitto/tappio: - 1 110 810 (2016: 329 147)
 • Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
 • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen jäsenten valitseminen ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
 • Hallitus 2017: Mikkeli
  • Raine Lehkonen (pj)
  • Taina Harmoinen
  • Janne Strengell
  • Jarmo Vuorinen
  • Mikko Siitonen
 • Pieksämäki
  • Sakari Ojala
  • Lotta Salminen
  • Heikki Skyttä
 • Hallituksen varajäsen
  • Heikki Pyrhönen, Mikkeli
 • Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Etelä-Savon koulutus Oy:n yhtiökokousedustajaksi sivistysjohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konerni- ja elinviomajaosto merkitsee Etelä-Savon koulutus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty