Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 6.2.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Pöytäkirjantarkatajiksi valittiin Jukka Saikkonen ja Outi Kauria. Muilta olsin päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.