Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Mikkelin Opiskelija-Asunnot Oy (Moas), ylimääräinen yhtiökokous 7.2.2020

MliDno-2020-255

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Yrittäjä Osku Nykänen on ilmoittanut Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:lle (MOAS) eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä.

MOASin hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen pe 7.2.2019 klo 12.30 alkaen täydentääkseen hallitusta varsinaisen hallituksen jäsenen osalta. Kokous järjestetään Mikkelin yliopistokeskuksella MUC:n kokoustiloissa, osoite Lönnrotinkatu 7.

MOASin hallitukseen kuuluvat

  • Pentti Laaksonen, pj
  • Aija Himanen, vpj
  • Osku Nykänen, jäsen
  • Marita Orava, jäsen
  • Saska Kangassalo, jäsen
  • Elina Ylönen, jäsen (opiskelijoiden edustaja)
  • Satu Hasanen, varajäsen
  • Annaliisa Heinonen, varajäsen

 

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 MOASin yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa ohjeistuksen kokousedustajalle.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeistuksena, että Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen valitaan Janne Strengell.

Tiedoksi

Kokousedustajat

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.