Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 20.2.2020

MliDno-2020-6

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 20.2.2020 klo 16.00 alkaen musiikkopistolla osoitteessa Maaherrankatu 10, 2. krs, huone 215.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.

Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 20.2.2020. Mikkelin kaupunkia on pyydetty esittämään kolmea varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaisia varajäseniä toimikaudelle 2020-2021.

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin jäsenelle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Ellei vuosikokous toisin päätä, valitaan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä kolme Mikkelin kaupungin ja yksi kunkin toimipistekunnan hallinnon piiristä sekä yksi muista jäsenistä. Vuosikokouksessa suoritetaan myös puheenjohtajan vaali.

Mikkelin kaupungin edustajina hallituksessa ovat toimikaudella 2018-2019 toimineet Jyrki Koivikko (pj), Heli Kauppinen ja Päivi Ylönen.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokousedustajaksi sivistysjohtajan ja varalle hallintojohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kolme edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen toimintakaudelle 2020-2021 ja evästää vuosikokousedustajaa kokoukseen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen/musiikkiopiston johtokuntaan:

  • Jyrki Koivikkoa, varajäseneksi Jussi Marttinen
  • Päivi Ylöstä, varajäseneksi Pertti Ruotsalainen
  • Kolmannen hallituksen jäsenen osalta SDP:n kunnallisjärjestö ilmoittaa henkilön nimen kokousedustajalle myöhemmin, kyseisen jäsenen varajäseneksi esitetään Heli Kauppista

Tiedoksi

Sivistysjohtaja, nimetyt edustajat ja varaedustajat

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.