Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajan irtisanoutuminen

MliDno-2020-217

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäsairilan toimitusjohtaja Sami Hirvonen on irtisanoutunut tehtävästään siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 14.4.2020. Hirvonen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

Metsäsairilan hallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 14.1.2020. Hallitus katsoo, että yhtiö käynnistää välittömästi toimitusjohtajan rekrytoinnin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto toteaa, että Metsäsairila Oy:n hallitus on jo käynnistänyt rekrytoinnin 17.1.2020. Jaosto merkitsee asian tiedoksi ja antaa luvan rekrytoinnin käynnistämiseen.

Mikkelin kaupunkikonsernissa on käynnissä konsernirakenneselvitys, joka koskee myös Metsäsairila Oy:tä. Toimitusjohtajan tehtävää ei tule täyttää vakituisesti ennen selvityksen valmistumista 30.4.2020.

Konserni- ja elinvoimajaosto muistuttaa Metsäsairila Oy:n hallitusta siitä, että toimitusjohtajan valinta on tuotava konserniohjeen kohdan 4.6 mukaisesti ennakkokanta-asiana jaoston käsittelyyn ennen henkilövalinnan vahvistamista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy:n hallitus, toimitusjohtaja ja konsernivastuuhenkilö

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.