Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarvion laadintahetkellä yhtiön toiminnan organisoinnin ja talouden suunnittelu sekä sopeuttaminen virkamiesesityksen mukaiseen kumppanuussopimuksen raamiin olivat kesken. Tarkoituksena on sopia kolmen vuoden aikajänteelle rahoitustaso sekä mittarit ja niihin liittyvät tavoitteet. Mikkelin kehtitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen kesällä 2015 vahvistamat strategiset tavoitteet ovat käytössä vuoden 2017 talousarviossa:

 • 1. Mikkelin elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisääminen
  • EK seuturanking sija 15, lähtötaso 17 vuonna 2015
 • 2. Yritysten toimintaedellytysten ja menestymisen tukeminen siten, että toiminnan fokus on mikro- ja pk-yrityksissä
  • Tyytyväisyyskyselyjen keskiarvotavoite: 4/5
 • 3. Kannattavien yritysten määrän kasvu
  • Perustettujen uusien yritysten lukumäärä (yhteistyössä Uusyrityskeskus Dynamon kanssa)
   • Tavoitetaso 140
 • 4. Uusien työpaikkojen syntyminen

Taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevaihto: n. 3,9 milj. euroa
 • Tilikauden voitto: 10 000 euroa
 • Konsernitilin limiitti: 1,5 milj. euroa
 • Henkilöstö: vakituinen 32

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Toni Maczulskij ja toimitusjohtaja Juha Kauppinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen puheenjohtaja Toni Maczulskij ja toimitusjohtaja Juha Kauppinen selostivat asiaa jaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.