Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Mikkelin kaupungin konserniohjeen muuttaminen

MliDno-2017-1962

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsitettä ja -menettelyä. Lisäksi ohjeeseen esitetään uutena asiana keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten palkkioperusteet.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Liitteenä on konserni-ohjeluonnos, jossa näkyy tehdyt lisäykset sinisellä. Poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa tarvittavat ohjeet konserniohjeen päivitykseen liittyen ja lähettää luonnoksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Kakriainen esitti Raimo Heinäsen, Arto Seppälän ja Outi Kaurian kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko palautusesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsitettä ja -menettelyä.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Uudessa versiossa keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten vuosipalkkioperusteita on täsmennetty ja kappalerakennetta sujuvoitettu.

Liitteenä on uusin konserni-ohjeluonnos, jossa näkyy tehdyt uudet lisäykset vihreällä. Poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto tekee tarvittavat muutokset ja täsmennykset konserniohjeluonnokseen ja lähettää luonnoksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana

  • Markku Kakriainen esitti Armi Salo-Oksan kannattamana kohdan 4.4. toisen kappaleen poistamista (sivu 10) 
  • Raimo Heinänen esitti Outi Kaurian ja Arto Seppälän kannattamana, että alle 3 milj. euroa liikevaihdon yhtiöiden hallituksen puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiota 2 025 euroa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto teki asiakirjaan teknisiä muutoksia, jotka on huomioitu liitteessä.

 

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.