Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Mikkelin kaupungin edustajien valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja miniseminaarin 14.11.2017

MliDno-2017-433

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen Sinfoniaorkesterit ry on lähettänyt jäsenyhteisöilleen kutsun yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen ja miniseminaariin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, jotka pidetään Helsingissä 14.11.2017 klo 11.00. Mikkelin kaupunginorkesterilla on oikeus lähettää kokoukseen 2 äänivaltaista jäsentä ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on esitettävä hallitukselle tätä tarkoitusta varten valtakirja.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. yhdistyksen hallituksen kokoonpano. Ennen varsinaista kokousta klo 10.00 valmistellaan orkesteriryhmissä mm. hallitusvalintoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajiksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja miniseminaariin 14.11.2017 vt. intendentti Jukka Mäkelän, jolla on oikeus käyttää kokouksessa valtakirjalla myös orkesterin äänivaltaa. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää mahdollisista ohjeista kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Mäkelä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.