Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.11.2017

MliDno-2017-1024

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 14.11.2017 klo 16 Mikkelin raviradan kokouskabinetissa.

Kokouksessa käsitellään mm.

 • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
  • Nimeämistoimikunta esittää kokouspalkkiot kaupungin palkkiosäännön mukaisin hallituspalkkioin siten, että vuosipalkkioita ei makseta.
 • Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten valinta
  • Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä
  • Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana
 • Nykyiset hallituksen jäsenet ovat:
  • Mikkelin kaupungin asettamat: Martti Lokka (pj) ja Raimo Heinänen, yhtiökokouksen valitsemat: Marjo Kaipainen, Heikki Kosonen, Ismo Kovanen, Jaakko Laitinen ja Kari Manninen
  • Puheenjohtajaksi on esitetty nimettäväksi Markku Kakriainen
  • Jäseneksi on esitetty nimettäväksi Leena Penttinen
 • Tilintarkastajien valinta
 • Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Mikkelin kaupunki esittää toisen tilintarkastajan valinnan yhtiökokoukselle.
 • Nykyiset tilintarkastajat ovat:
  • Yhtiökokouksen valitsema: Mikkelin Tilintarkastus Ay, vastuullisena tilintarkastajana Raija Pulkkinen
  • Mikkelin kaupungin asettama: BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Aki Rusanen
   • Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. (nyk.Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy).

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 52,7 % ja yhtiön yhtiökokousedustajana toimii vuosivaltakirjalla hallintojohtaja ja varalla on kaupunginlakimies.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa tarvittavat ohjeet kaupungin edustajalle Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi kokousedustajalle esittää kaupungin edustajiksi ja puheenjohtajaksi Markku Kakriaista ja jäseneksi Leena Penttistä sekä kannattamaan nimeämistoimikunnan esitystä.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota jonka suuruus on 2 025 euroa.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.