Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Mikkelin Pesula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.11.2017

MliDno-2017-1369

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Pesula Oy:n ylimääärinen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.11.2017 klo 14:00 alkaen ESSOTE ky:n Vesa Vestalan työhuoneessa, osoitteessa Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli

Kokouksessa käsitellään hallituksen nimittäminen.

Mikkelin kaupunki on valinnut aikaisemmassa yhtiökokouksessa seuraavat kaupungin edustajat hallitukseen:

  • Tarmo Pajunen, vpj
  • Marja Kauppi, jäsen

Kokouksessa valitaan Essoten ky:n nimeämät jäsenet.

Mikkelin Pesula Oy:n yhtiökokousedustajana toimii vuosivaltakirjalla hallintojohtaja ja varalla on kaupunginlakimies.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Mikkelin Pesula Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.