Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kaupunkistrategian elinvoimakokonaisuuden valmistelutilanne

MliDno-2017-1726

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalveluille, konserni- ja elinvoimajaostolle, kaupunginjohtajalle, strategia- ja kehityspäällikölle sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajalle on eri yhteyksissä annettu seuraavia elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja:

 • Talousarvion tasapainottamistoimenpiteet (KH 11.9.2017), jossa tehtävä selvitys elinkeinotoiminnan suorista tuloja lisäävistä toimenpiteistä ja talousvaikutuksista (KH 11.9. / talouspalvelut)
 • Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu  (KH 18.9.2017 / Konserni- ja elinvoimajaosto)
 • Miksein roolin selkiyttäminen (KH 18.9.2017 / kaupunginjohtaja, Miksein tj, strategia- ja kehityspäälikkö), jossa seuraavat näkökulmat:
  • hankkeiden hallinnoinnin osalta ottamalla huomioon kaikki alueen hankehallinnoijat
  • markkinoinnin osalta varmistamalla kaupunkikonsernin markkinoinnin yhtenäisyys
  • matkailun osalta
 • elinvoimaverkoston rakenteiden ja käytänteiden selkiyttäminen (KH 18.9.2017 7 kaupunginjohtaja)

Kaupungin strategiatyön yhteydessä valtuuston 9.10. pitämän iltakoulun sekä kaupunginhallituksen 16.10. kokouksen jälkeen on jatkovalmistelun osalta tehty alustava linjaus, että strategisten päämäärien saavuttamiseksi laaditaan toimintaohjelmat. Alustavan strategisen päämäärän, ”Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli” saavuttamiseksi on yksi ohjelmista nimetty alustavasti ”elinvoimaohjelmaksi”. Lisäksi on huomioitava Kuntaliiton (FCG) syksyllä 2017 käynnistämä Elinvoiman kehittämisverkosto (2017-2018) ja sen mahdollinen hyödyntäminen kokonaisuuden jäsentämisessä.

Kaupunginhallitus käsittelee suunnittelukokouksessaan 30.10. em. kokonaisuuden jäsentämistä ja sen yhtenä osana konserni- ja elinvoimajaostolle annettua tehtävää.

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostaa ajankohtaista valmistelutilannetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto totesi, että se palaa Mikkeli kehitysyhtiö Miksei Oy:n roolin selkiyttämiseen sen jälkeen kun kaupunginhallitus on asiaa käsitellyt.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa sekä strategian valmistelutilannetta konserni- ja elinvoimajaostolle


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.