Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 31.10.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Saikkonen ja Outi Kauria. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.